Skip to main content

Beredskap


MELDING OM BRANN OG ULYKKER: RING 110

Overordnet vakt:

FBRT har overordnet vakt som kan nås på telefon 48 00 00 23. Denne telefonen er betjent 24 timer i døgnet året rundt.

Overordnet vakt innehar brannsjefens myndighet og er brannvesenets øverste operative leder og betegnes Innsatsleder brann

I tillegg  er det en Utrykningsleder/teknisk vakt på vakt i Åfjord. Det er sjåførvakt på helg ved Brekstad og Bjugn Brannstasjon.

Ved høytider har vi sjåførvakter ved alle stasjoner.

Beredskap består av 80 brannkonstabler og ledere og er fordelt på følgende stasjoner:

Brekstad Brannstasjon:
Brekstad er hovedstasjonen for FBRT. Her sitter Brann- og redningssjefen med sin administrasjon samt  Brannforebyggerne i Ørland og Bjugn. Stasjonen er sentralt plassert på industriområdet til Brekstad med gode lokaler og romslig uteplass. Stasjonen blir også benyttet til kursvirksomhet for stasjonens egne mannskaper samt for spesielle kurs med eksterne instruktører og deltagere fra de øvrige stasjoner.

Mannskap: 19 Brannkonstabler og ledere/administrasjon.
Utstyrspark: 1 Innsatslederbil, 1 mannskapsbil, 1 Lift, 1 reservebrannbil og 3 feierbiler, samt en kombinert Adm/opplæringsbil.

Røykdykkertjeneste: Ja

Vaktordning: Sjåfør på ukevakt.

Storfosna Depot + depot Kråkvåg
Stasjonen ligger i et leid lokale ved tidligere Storfosna skole. I tillegg er det etablert et depot for utstyr på Kråkvåg.
Mannskap: 3 Brannkonstabler.
Utstyr: Plassert på henger Røykdykkertjeneste: Nei

Bjugn Brannstasjon
Stasjon ligger sentralt plassert ved rundkjøringa før Bjugn sentrum.
Mannskap: 15 Brannkonstabler 
Utstyrspark: 1 Mannskapsbil, 1 Tankbil
Røykdykkertjeneste: Ja

Vaktordning: Sjåfør på helgevakt

Lysøysundet Branndepot
Stasjonen ligger i innkjøringen til Lysøysundet og kommunen leier garasjeplass i et næringsbygg.
Mannskap: 7 Brannkonstabler
Utstyrspark: 1 fremskuttenhet med høytrykks slukkehenger, mobil brannpumpe
Røykdykkertjeneste: Nei

Åfjord Brannstasjon
Stasjonen ligger på Åmyra i Åfjord, her har Brannforebyggeren i Åfjord også kontor.

Mannskap: 16 brannkonstabler. Brannforebygger Åfjord
Utstyrspark: 1 Mannskapsbil, 1 tankbil, 1 fremskutt enhet, 1 feierbil, mobil tunellvifte, mobil brannpumpe, overfalteredning
Røykdykkertjeneste: Ja

Vaktordning: Utryknigsleder på ukevakt.

Stokksund Branndepot
Stasjonen ligger ved Stokksund oppvekstsenter og dekker området Revsnes, Innlandet, Stokksund, Stokkøya og Linesøya.
Mannskap: 7 Brannkonstabler
Utstyrspark: 1 fremskuttenhet med høytrykks slukkehenger, overflateredning
Røykdykkertjeneste: Nei

Roan Brannstasjon
Stasjonen ligger bak Roan sykehjem.

Mannskap: 13 Brannkonstabler
Utstyrspark: 1 Mannskapsbil, 1 tankbil, 1 gammel ambulanse.
Røykdykkertjeneste: Ja

Felles ved alle brannstasjoner er at det er 4 utdannede Utryknigsledere som ivaretar ledelsen av skadestedet inntil Innsatsleder Politi eller Innsatsleder Brann overtar.


Samarbeids aktører: Ørland hovedflystasjon ; Brann, Redning og plasstjeneste (BRP) har et godt samarbeidet med FBRT. Forsvaret har meget gode ressurser både mht mannskap og materiell og er en viktig samarbeidspartner for oss. Ved oppdrag i Ørland og Bjugn rykker det også ut enheter fra ØHF som overordnet vakt samkjører med FBRT’s ressurser.  Våre mannskaper har gjennom dette samarbeidet tilgang til et topp moderne brannøvingsfeltet for røykdykking- og varme øvelser.

Beredskapsavdelingen

Konstituert Brann- og redningssjef

Malene Stræte

Tlf: 97098406

E-post: malene.straete@fbrt.no

Leder beredskap

Bjørn Vik

Tlf: 41627577

E-post: bjorn.vik@fbrt.no

Overordnet vakt/Innsatsleder

Stedfortredende brann- og redningssjef

Brekstad Brannstasjon

F 1

Storfosna

F 2

Bjugn Brannstasjon

F 3

Lysøysundet

F 4

Åfjord Brannstasjon

F 5

Stokksund

F 6

Roan Brannstasjon

F 7