Forebyggende avdeling


Forebyggende avdelings hovedoppgave er å utføre brannforebyggende tilsyn i objekter registrert etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 og etter lokal forskrift. I tillegg er brannvesenet blitt overført oppgaven å føre tilsyn med anlegg som oppbevarer farlig vare, her utføres det tilsyn etter en risikobasert tilnærming som baserer seg på innregistreringer gjort til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) DSB via altinn.no. Dette betyr at de gamle tillatelsene gitt fra DSB og kommunen utgår, for å se om du eller dere oppbevarer farlig stoff som faller inn under de meldepliktige grensene se veiledninger gitt av DSB på www.dsb.no.  

Forebyggende avdeling

Leder forebyggende avdeling

Malene Stræte

Tlf: 97098406

E-post: malene.straete@fbrt.no

Branninspektør

Per Ove Johansen

Tlf: 48174627

E-post: per.ove.johansen@fbrt.no

Branninspektør/Leder Feiertjenesten

Geir Atle Aune

Tlf: 90122870

E-post: geir.atle.aune@fbrt.no

Brannforebygger Ørland

Roy Hovde

Tlf: 46680696

E-post: roy.hovde@fbrt.no

Brannforebygger Åfjord

Ståle Risvik

Tlf: 90780776

E-post: stale.risvik@fbrt.no

Brannforebygger Fritidsbolig

Geir Arne Asklund

Tlf: 40404454

E-post: geir.arne.asklund@fbrt.no

Lærling Brannforebygger

Rikard Halsen Moen

Tlf: 98119446

E-post: rikard.halsen.moen@fbrt.no

Kontaktinfo

Fosen brann- og redningstjeneste IKS. Postboks 43. 7159 Bjugn
Besøksadresse: Fjæraveien 30. 7130 Brekstad
E-post: postmottak@fbrt.no
Tlf: 72521500
Utenfor normal arbeidstid ta forbindelse med Overordnet vakt på tlf: 48000023

Org nr: 997104552

Fosen brann og redning IKS består av disse kommunene:
Ørland kommune
Åfjord kommune

© 2022 Fosen brann- og redningstjeneste IKS |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring  |  Intranett