Skip to main content

Om Oss


1 Mars 2011 ble  Fosen brann- og redningstjeneste IKS (FBRT) etablert med 4 eierkommunene Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland. Etter kommunesammenslåingen i 2020 ble det Åfjord og Ørland kommune. Vi er pr. i dag ca 80 ansatte på hel og deltid.

FBRT er et deltidsbrannvesen, som betyr at vår beredskaps avdeling har deltidsansatte i 1,3% stilling. Det betyr at våre brannkonstabler har en annen hovedarbeidsgiver, og rykker ut som brannkonstabel når alarmen går.  Dimmensjoneringsforskriften legger føringer for hvor mange og hvilken beredskap vi til enhver tid skal ha basert på ROS analysen  Vi er dimensjonert ut ifra de forskriftskravene som gjelder for vårt distrikt. 

Vårt distrikt og våre brannvesen

Fosen brann- og redningstjeneste IKS har 7 brannstasjoner i Ørland og Åfjord kommune med tilsammen ca. 80 ansatte

Organisasjon

Her er en visuel oversikt over vår organisering.