Skip to main content

Handel og oppbevaring av fyrverkeri


Orientering vedrørende søknad om handel med pyroteknisk vare.
Fosen Brann og Redningstjeneste (FBRT) ønsker med dette å informere om at fristen for å søke om handel og oppbevaring av fyrverkeri klasse II og III er 1. mai. Søknaden gjelder for salg i perioden 27. -31. desember 2016 og oppbevaring for perioden 1. desember 2016 til 31. januar 2017.

FBRT minner om at det er brannvesenet som gir tillatelse til lagring av pyroteknisk vare opptil 500 kg netto eksplosivinnhold og at det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som gir tillatelser til mengder over dette.

Søknaden skal sendes FBRT elektronisk og følgende skal vedlegges søknaden:

  • Skisse over salgssted med kritiske avstander til andre innretninger/bygg
  • Firmaattest
  • Sertifikat fra Norsk brannvernforening
  • Risikovurdering av lagring og salg

Søknader skal sendes inn elektronisk. Søk her 

Behandlingstiden for innsendte søknader er 2 måneder, tiden løper fra den dato all relevant informasjon er mottatt og tidligst fra fristens utløp.

Spørsmål rettes til:
Malene Stræte
Leder forebyggende FBRT
Tlf . 72 51 40 47
e-post: malene.strete@fbrt.no

Aktuelle lenker til bruk i forbindelse med fyrverkeri: