Feiing og tilsyn


Innmelding nytt ildsted

Skal du bytte ildsted hjemme eller på din fritidsbolig, er dette meldepliktig. Trykk på linken under og fyll ut elektronisk skjema.

Rehabilitering av skorstein

Skal du endre eller rehabilitere skorstein er dette søknadspliktig. Dette må søkes om i din hjemmekommune.

Krav til adkomst og takstige

Det er krav til godkjent takstige eller tilsvarende jf. lokal feierforskrift i Ørland og Åfjord kommune.

Feiing og tilsyn:

Det gjennomføres behovsprøvd feiing og tilsyn. Opplever du uregelmessigheter, eller har forandring i fyringsmønster, eller har andre spørsmål angående ditt ildsted eller skorstein, ta forbindelse med oss.

UTTAK AV SOT
Det er feierens oppgave å fjerne sot etter utført feiing, dersom huseier ikke er tilstede for å sikre adkomst til sotluke forutsettes det at huseier fjerner dette selv. På grunn av Covid-19 og pandemien, gjør brannforebyggeren en vurdering på om eier selv må ta denne ut ifra gjeldende smittevernregler.

GEBYR
Ved spørsmål om gebyr knyttet til tjenesten rettes disse til kommunen der fyringsanlegget befinner seg.

Trenger du mer informasjon angående fyringsanlegg (Ildsted og skorstein) trykk på linken under.

Feier avdelingen

Leder feiertjeneste

Geir Atle Aune

Tlf: 90122870

E-post: geir.atle.aune@fbrt.no

Brannforebygger Ørland

Roy Hovde

Tlf: 91550783

E-post: roy.hovde@fbrt.no

Brannforebygger Åfjord

Ståle Risvik

Tlf: 90780776

E-post: stale.risvik@fbrt.no

Brannforbygger Fritidsboliger

Geir Arne Asklund

Tlf: 40404454

E-post: geir.arne.asklund@fbrt.no

Lærling Brannforbygger

Rikard Halsen Moen

Tlf: 91335169

E-post: rikard.halsen.moen@fbrt.no

Kontaktinfo

Fosen brann- og redningstjeneste IKS. Postboks 43. 7159 Bjugn
Besøksadresse: Fjæraveien 30. 7130 Brekstad
E-post: postmottak@fbrt.no
Tlf: 72521500
Utenfor normal arbeidstid ta forbindelse med Overordnet vakt på tlf: 48000023

Org nr: 997104552

Fosen brann og redning IKS består av disse kommunene:
Ørland kommune
Åfjord kommune

© 2022 Fosen brann- og redningstjeneste IKS |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring  |  Intranett