Skip to main content

Feiing og tilsyn


Vi er i en overgang til nytt dataverktøy for varsling, registrering og rapportering for utførelse av feiing og tilsyn. 

Vi varsler tilsyn via sms, og dokumentasjon legges inn i Min Eiendom. Link til denne siden kommer i en sms fra oss.  Dersom denne ikke fungere kan du gå inn via knappen under her.

Innmelding nytt ildsted

Skal du bytte ildsted hjemme eller på din fritidsbolig, er dette meldepliktig. Trykk på linken under og fyll ut elektronisk skjema.

Rehabilitering av skorstein

Skal du endre eller rehabilitere skorstein er dette søknadspliktig. Dette må søkes om i din hjemmekommune.

Krav til adkomst og takstige

Det er krav til godkjent takstige eller tilsvarende jf. lokal feierforskrift i Ørland og Åfjord kommune.

Feiing og tilsyn:

Det gjennomføres behovsprøvd feiing og tilsyn. Opplever du uregelmessigheter, eller har forandring i fyringsmønster, eller har andre spørsmål angående ditt ildsted eller skorstein, ta forbindelse med oss.

UTTAK AV SOT
Det er feierens oppgave å fjerne sot etter utført feiing, dersom huseier ikke er tilstede for å sikre adkomst til sotluke forutsettes det at huseier fjerner dette selv. På grunn av Covid-19 og pandemien, gjør brannforebyggeren en vurdering på om eier selv må ta denne ut ifra gjeldende smittevernregler.

GEBYR
Ved spørsmål om gebyr knyttet til tjenesten rettes disse til kommunen der fyringsanlegget befinner seg.

Trenger du mer informasjon angående fyringsanlegg (Ildsted og skorstein) trykk på linken under.

Feier avdelingen

Leder feiertjeneste

Geir Atle Aune

Tlf: 90122870

E-post: geir.atle.aune@fbrt.no

Brannforebygger Ørland

Roy Hovde

Tlf: 91550783

E-post: roy.hovde@fbrt.no

Brannforebygger Åfjord

Ståle Risvik

Tlf: 90780776

E-post: stale.risvik@fbrt.no

Brannforbygger Fritidsboliger

Geir Arne Asklund

Tlf: 40404454

E-post: geir.arne.asklund@fbrt.no

Lærling Brannforbygger

Rikard Halsen Moen

Tlf: 91335169

E-post: rikard.halsen.moen@fbrt.no