Melding om overnatting


Fosen brann- og redningstjeneste mottar jevnlig forespørsler om overnatting på skoler, forsamlingslokaler, idrettshaller, kirker m.m. Dette er bruk som medfører en vesentlig endring av forutsetninger for bruk av bygget etter plan- og bygningsloven, og kan i visse tilfeller føre til søknadsplikt.

Eier av bygg der overnatting kan forekomme, der dette ikke er en del av forutsetningene for bygget, må i sine rutiner fastsette plikter for arrangør dersom eier selv ikke er arrangør. Det er arrangørens plikt å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt.

Slike arrangement skal meldes brannvesenet (brann- og eksplosjonsvernlovens § 7) og meldingen skal inneholde følgende:

  • Navn på bygget der overnattingen skal foregå
  • Navn og telefonnummer til ansvarlig fra eiers side
  • Navn og ansvarlig fra arrangør/brukers side
  • Antall overnattende
  • Dato og antall netter når overnattingen skal foregå

Meldingen skal sendes brannvesenet senest 1 uke før og sendes til postmottak@fbrt.no

Brannvesenet kan kreve ytterligere opplysninger, fastsette brannsikringstiltak, sette begrensninger m.m.

Kontaktinfo

Fosen brann- og redningstjeneste IKS. Postboks 43. 7159 Bjugn
Besøksadresse: Fjæraveien 30. 7130 Brekstad
E-post: postmottak@fbrt.no
Tlf: 72521500
Utenfor normal arbeidstid ta forbindelse med Overordnet vakt på tlf: 48000023

Org nr: 997104552

Fosen brann og redning IKS består av disse kommunene:
Ørland kommune
Åfjord kommune

© 2022 Fosen brann- og redningstjeneste IKS |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring  |  Intranett