Skip to main content

First resonder


First responder

First responder Fbrt – Sikkerhetsnettet som redder liv 

Sikkerhetsnettet vi har etablert i områder der det er langt til sykehus og der ventetiden på ambulanse kan være lang, fungerer som forutsatt, sier prosjektleder Tom Hanssen i NLA.

I 2012 ble førstehjelpsgruppen i Roan satt i beredskap og våren 2013 kom den samme beredskapen i Lysøysund på plass. I 2015 ble også mannskapene ved Stokksund stasjon ferdig utdannet og ble operative i prosjektet. 

NLA har siden 2010 hatt 150 førstehjelpere i beredskap i seks kommuner i Troms. I sommer gikk startskuddet for prosjektet i sju kommuner i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Totalt har vi hatt over 150 utrykninger og kan allerede nå slå fast at mannskapene har reddet liv. I tillegg har mange pasienter har fått god hjelp på grunn av innsatsen til førstehjelperne, sier han.
På grunn av de positive erfaringene som er høstet så langt, har Norsk Luftambulanse bestemt at det skal satses videre på ”Mens du venter på ambulansen”.
Vi er i gang med opplæring av mannskaper i et område i Sogn og Fjordane og Hordaland. Neste år vil vi utvide prosjektet ytterligere og målet er å ha nærmere 500 førstehjelpere i beredskap før kalenderen snus om til 2014, sier Hanssen.

Eget kurs

Førstehjelperne er brannmannskaper tilknyttet de lokale brannstasjonene, i noen kommuner supplert med sykepleiere. Ressursen disponeres av alarmsentralen 113 og/eller legevakten. De blir sendt ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse og lege. – Dette bringer hjelpen nærmere befolkningen. Vi har gjennomført et eget opplæringsprogram for utvalgte medlemmer av det frivillige brannvesenet som deltar i ordningen. Disse har fått god trening, og er utstyrt med blant annet hjertestarter, oksygen og en del annet materiell.

Kommunene overtar

Det er viktig å understreke at dette er en ordning som kommer i tillegg til den allerede etablerte beredskapen. Dette er ikke helsepersonell, men førstehjelpere som kan gi livsviktig hjelp i påvente av at helseressursene skal komme fram. Det er entusiaster som står i beredskap for å hjelpe andre og for å skape trygghet i hjembygda si, sier Hanssen. Han er ikke i tvil om at dette er en beredskap vi nå bare ser starten av. Kommunene som har vært med på ordningen i Troms planlegger nå å overta totalansvaret for dette selv. Tilbakemeldingene fra Midt-Norge er svært positive og interessen er stor nasjonalt. En bedre attest kunne vi ikke fått, sier Hanssen. Men det aller viktigste er at ”Mens du venter på ambulansen” har reddet liv. Når vi i tillegg har fått gode tilbakemeldinger fra flere titalls pasienter, fra ambulansepersonell, fra leger og fra AMK-sentralene, nøler jeg ikke med å si at ”Mens du venter på ambulansen” er i ferd med å bli en suksess, slår Tom Hanssen fast.

Dette er ”First Responder”

  • ”First responder” er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig syke eller skadde pasienter inntil profesjonell hjelp kommer fram. Dette er et supplement til den allerede eksisterende beredskapen i kommunene.
  • Norsk Luftambulanse har utdannet og utstyrt førstehjelpere i 15 kommuner i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hordaland.
  • Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113 og sendes ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse eller helikopter.
  • Prosjektet skal i løpet av 2013 utvides til også å omfatte flere nye områder.
  • Mens du venter på ambulansen støttes av Fagforbundet.