Skip to main content

Oppskyting av fyrverkeri


Ved oppskyting av fyrverkeri på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal det gis melding til Politiet. Det bør også meldes inn til Fosen Brann og Redningstjeneste . Dette for å unngå unødige hendelser/utrykninger. Meldingen gis i god tid før oppskyting finner sted. Dette i henhold til lokale politivedtekter.

Melding unnlates for oppskyting i tidsrommet 31. desember klokken 18:00 til 1. januar klokken 02:00.

Det er samtidig viktig at du setter deg inn i følgende retningslinjer:

  • Fyrverkeri skal kun brukes til det formål det er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen
  • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser
  • Det er forbudt å behandle fyrverkeri på en måte som kan føre til brann
  • Avbrenning av fyrverkeri må ikke finne sted i nærheten av brannfarlige omgivelser
  • Nødvendige slokkemidler bør være tilgjengelig
  • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning
  • Fyrverkeri skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk
  • Følg generelle fyrverkeriregler hos Brannvernforeningen.
  • Sted for oppskyting skal være avklart med grunneier
  • For å unngå at publikum blir unødig skremt bør oppskytingen kunngjøres

Frist for innmelding
Søknad om oppskyting av fyrverkeri skal sendes FBRT senest en uke før fyrverkeriet skal skytes opp. Trykk på lenken nederst på siden for å laste ned skjema. Fyll ut og send det til postmottak@fbrt.no


Kontaktinformasjon for melding om oppskyting av fyrverkeri
Politi: 02800
FBRT : 72 52 15 00

E-post: postmottak @fbrt.no


Skriftlig tilbakemelding
Med bakgrunn i at dette er en melding og ikke en søknad, gis det ikke tilsvar fra brann og redning på dette. Hvis FBRT har innvendinger mot oppskytingen eller det skal gis tillatelse på spesielle vilkår, vil ansvarshavende bli kontaktet.