Skip to main content

Vårt distrikt og våre brannvesen


Fosen brann- og redningstjeneste IKS

Fosen brann- og redningstjeneste IKS

Selskapet ble formelt etablert i representantskapsmøte 21 mars 2011. Den gang besto selskapet av 4 eierkommuner med Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland kommune. Kommunesammenslåingen i 2020 reduserte dette til å være Åfjord og Ørland kommune.

Brann- og redningssjef

Konstituert Brann- og redningssjef i FBRT er Malene Stræte. Malene har jobbet i selskapet siden 2013 . Malene har hatt stilling som Leder forebyggende avdeling siden hun startet i selskapet.


Organisasjon

Oppdatert organisasjons oversikt pr 01.08.2023

Styret i Fosen brann- og redningstjeneste IKS består av følgende:

Styreleder: Jon Husdal

Nestleder: Anne Rødsjø

Styremedlem: Marit  Knutshaug Ervik

Styremedlem: Per Ola Johansen

Styremedlem: Tom Christiansen

  1. vara: Eirik Lundemo
  2. vara: Nina Edvardsen
  3. vara: Lars Helge Kolmannskog

Ansatte Representant: Pål Johan Larsen

Vara ansatte representant: Per Ove Johansen