Vårt distrikt og våre brannvesen


Fosen brann- og redningstjeneste IKS

Fosen brann- og redningstjeneste IKS

ble formelt etablert i representantskapsmøte 21 mars 2011. Den gang besto selskapet av 4 eierkommuner med Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland kommune. Kommunesammenslåingen i 2020 reduserte dette til å være Åfjord og Ørland kommune.

Brann- og redningssjef

Brann- og redningssjef i FBRT er Bernt Bottengård Lein. Han har vært i selskapet siden FBRT ble opprettet, og i Ørland Brannvesen siden 2001. Bernt har hatt stilling som beredskapsleder siden 2015 og hatt overordnet vakt siden 2005.


Organisasjon

Oppdatert organisasjons oversikt pr 01.01.2022

Styret i Fosen brann- og redningstjeneste IKS består av følgende:

Styreleder: Morten Rosenlund

Nestleder: Anne Rødsjø

Styremedlem: Unni Wiik

Styremedlem: Jon Husdal

Varamedlem: Gerd Hegvik

Varamedlem: Lars helge Kolmanskog

Varamedlem: Rita Sundet

Ansatte Reperesentant: Geir Atle Aune

Ansatte Representant: Pål Johan Larsen

Vara: Malene Stræte

Vara: Marius Normann


Kontaktinfo

Fosen brann- og redningstjeneste IKS. Postboks 43. 7159 Bjugn
Besøksadresse: Fjæraveien 30. 7130 Brekstad
E-post: postmottak@fbrt.no
Tlf: 72521500
Utenfor normal arbeidstid ta forbindelse med Overordnet vakt på tlf: 48000023

Org nr: 997104552

Fosen brann og redning IKS består av disse kommunene:
Ørland kommune
Åfjord kommune

© 2022 Fosen brann- og redningstjeneste IKS |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring  |  Intranett