ROS analyse for FBRT


ROS analysen for FBRT ble ferdigstillet i 2014 og vedtatt av både styret og representantskapet. Det er foretatt en revisjon i analysen i 2017 som ivaretar endrede forutsetninger i samfunnet.
Gjeldene ROS for FBRT er datert oktober 2017.

Gjeldende ROS er under revidering og ny vil bli lagt tilgjengelig så snart den er klar.

Kontaktinfo

Fosen brann- og redningstjeneste IKS. Postboks 43. 7159 Bjugn
Besøksadresse: Fjæraveien 30. 7130 Brekstad
E-post: postmottak@fbrt.no
Tlf: 72521500
Utenfor normal arbeidstid ta forbindelse med Overordnet vakt på tlf: 48000023

Org nr: 997104552

Fosen brann og redning IKS består av disse kommunene:
Ørland kommune
Åfjord kommune

© 2022 Fosen brann- og redningstjeneste IKS |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring  |  Intranett