Skip to main content

ROS analyse for FBRT


ROS analysen for FBRT ble ferdigstillet i 2014 og vedtatt av både styret og representantskapet. Det er foretatt en revisjon i analysen i 2017 som ivaretar endrede forutsetninger i samfunnet.
Gjeldene ROS for FBRT er datert oktober 2017.

Gjeldende ROS er under revidering og ny vil bli lagt tilgjengelig så snart den er klar.