Innmelding farlig stoff

Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder skal melde dette til DSB. Brannvesenet kan pålegge eier/bruker å oppdatere innmelding. For brannvesenet vil informasjonen først  og fremst være nyttig ved prioritering og planlegging av tilsyn. 110-sentralene kan ha nytte av informasjonen ved innsatser og hendelser. Dataene er ikke samlet inn primært for bruk ved innsatser, men informasjon om stofftype og stoffmengde vil kunne være nyttig for å vurdere alvoret i situasjonen.

Kontaktinfo

Fosen brann- og redningstjeneste IKS. Postboks 43. 7159 Bjugn
Besøksadresse: Fjæraveien 30. 7130 Brekstad
E-post: postmottak@fbrt.no
Tlf: 72521500
Utenfor normal arbeidstid ta forbindelse med Overordnet vakt på tlf: 48000023

Org nr: 997104552

Fosen brann og redning IKS består av disse kommunene:
Ørland kommune
Åfjord kommune

© 2022 Fosen brann- og redningstjeneste IKS |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring  |  Intranett