Skip to main content

Innmelding farlig stoff

Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder skal melde dette til DSB. Brannvesenet kan pålegge eier/bruker å oppdatere innmelding. For brannvesenet vil informasjonen først  og fremst være nyttig ved prioritering og planlegging av tilsyn. 110-sentralene kan ha nytte av informasjonen ved innsatser og hendelser. Dataene er ikke samlet inn primært for bruk ved innsatser, men informasjon om stofftype og stoffmengde vil kunne være nyttig for å vurdere alvoret i situasjonen.