Skip to main content

110


Midt-Norge 110-Sentral


Midt-Norge 110 -Sentral er lokalisert i Trondheim på Sluppen. De har som primæroppgave å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. Midt-Norge 110-Sentral har det regionale ansvaret for for nødmelding på brann, redning og akutt forurensning.

Kontakt informasjon:

E-post: post@mn110.no

Telefon: 73957699

Akutt: 110

Trenger du mer informasjon, trykk på linken under for å komme til hjemmesiden til Midt-Norge 110- Sentral