Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 Hjem
 GJESTEBOK
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 BEREDSKAP
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Mottatt varsel om feiing og tilsyn?
 Feiing i fritidsboliger
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 Innmelding av nytt ildsted
 Krav om adkomst ifb. feiing og tilsyn
 
 Bistand ved øvelser
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
MELDING OM OVERNATTING PÅ SKOLER, FORSAMLINGSLOKALER M.M Tilbake Utskriftsvennlig side

Fosen brann- og redningstjeneste mottar jevnlig forespørsler om overnatting på skoler, forsamlingslokaler, idrettshaller, kirker m.m. Dette er bruk som medfører en vesentlig endring av forutsetninger for bruk av bygget etter plan- og bygningsloven, og kan i visse tilfeller føre til søknadsplikt.

Eier av bygg der overnatting kan forekomme, der dette ikke er en del av forutsetningene for bygget, må i sine rutiner fastsette plikter for arrangør dersom eier selv ikke er arrangør. Det er arrangørens plikt å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt.

Slike arrangement skal meldes brannvesenet (brann- og eksplosjonsvernlovens § 7) og meldingen skal inneholde følgende:

  • Navn på bygget der overnattingen skal foregå

  • Navn og telefonnummer til ansvarlig fra eiers side

  • Navn og ansvarlig fra arrangør/brukers side

  • Antall overnattende

  • Dato og antall netter når overnattingen skal foregå

Meldingen skal sendes brannvesenet senest 1 uke før og sendes til postmottak@fbrt.no

Brannvesenet kan kreve ytterligere opplysninger, fastsette brannsikringstiltak, sette begrensninger m.m.

 

 Webredaktør: Bernt B. Lein

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 52 15 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien 20, , 7130 Brekstad       E-post: postmottak@fbrt.no        Brannsjef: Bernt B. Lein


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord