Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 Hjem
 GJESTEBOK
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 BEREDSKAP
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Mottatt varsel om feiing og tilsyn?
 Feiing i fritidsboliger
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 Innmelding av nytt ildsted
 Krav om adkomst ifb. feiing og tilsyn
 
 Bistand ved øvelser
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Tilbake Utskriftsvennlig side

Fosen brann- og redningstjeneste IKS informerer med dette om at det 17. desember 2015 ble fastsatt ny forskrift om brannforebygging, forskriften trådde i kraft 01.01.16. 

Forskriftens navn er Forskrift av 17. desember 2014 nr. 1710 Forskrift om brannforebygging og kan leses i sin helhet på lovdata.  

Det har blitt utarbeidet en veiledning til forskriften versjon 1.0 kan leses på Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap sine hjemmesider www.dsb.no. 

Brannvesenet skal nå jobbe risikobasert, og bruke ressursene der de trengs mest og virker å ha størst effekt. FBRT er nå i gang med å lage en langsiktig plan for det brannforebyggende arbeidet, herunder tilsyn med særskilte brannobjekter. Den tidligere fastsatte tilsynshyppigheten bortfaller nå med ny forskrift og tilsyn blir gjennomført i hyppighet etter en risikovurdering utført av tilsynsmyndigheten. 

 
Lover og forskrifter med tilhørende veiledninger:
Brann- og eksplosjonsvernloven:
 
Forskrift om systematsisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Interkontrollforskriften):
 
Forskrift om brannforebygging (gjeldende fra 01.01.2016):
 
 
 
 
 
 
 

 

 Webredaktør: Bernt B. Lein

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 52 15 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien 20, , 7130 Brekstad       E-post: postmottak@fbrt.no        Brannsjef: Bernt B. Lein


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord