Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 Hjem
 GJESTEBOK
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 BEREDSKAP
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Mottatt varsel om feiing og tilsyn?
 Feiing i fritidsboliger
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 Innmelding av nytt ildsted
 Krav om adkomst ifb. feiing og tilsyn
 
 Bistand ved øvelser
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
LEDIG STILLING VED ROAN STASJON Tilbake Utskriftsvennlig side

Ledig stilling som brannkonstabel ved Roan brannstasjon

FBRT IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar brannforebyggende arbeid, feiertjenester og  beredskap mot brann, ulykker og forurensning på vegne av eierkommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. Selskapet ble stiftet i 2011 og har sin administrasjon lokalisert i hovedbrannstasjonen på Brekstad. Selskapet har omlag 80 ansatte og en omsetning på ca 10 mill kroner pr år. Beredskap ivaretas av deltidsansatte mannskaper med arbeidssted knyttet opp mot den enkelte brannstasjon i kommunene.

Ytterligere informasjon finnes på vår hjemmeside www.fbrt.no

 

Vi ønsker å ansette brannkonstabler ved Roan stasjon som er:

 - Fysisk skikket til røykdykkertjeneste

- Bosted og arbeidssted i rimelig nærhet til brannstasjon

- Praktisk erfaring og interesse for yrket

- God vandel

- Ønskelig med sertifikat for tungt kjøretøy

 

Det vil bli avkrevde helseattest og fysisk test for brannkonstabel før ansettelse/i løpet av en prøveperiode (6 mnd). Dette organiseres av FBRT før arbeidsavtale inngås. 

Søkere må ha aksept fra hovedarbeidsgiver for deltagelse i tjenesten og ha mulighet for å delta på obligatoriske kurs og øvrig utdanning for å kunne tilfredsstille kravene som stilles til brannkonstabler. Stillingene lønnes iht SFS 2404 og lokale avtaler.

 

Spørsmål kan rettes til Brannsjef Bernt B Lein 91842546 evnt. Leder Beredskap Bjørn Vik 41627577

Søknadsfrist: 1. mars 2021.

Vi ønsker mangfold i brannvesenet, så vi oppfordrer kvinner og personer med  minoritetsbakgrunn om å søke på stillingene.

 

Send søknad med CV til: postmottak@fbrt.no

 

 

 

 Webredaktør: Bernt B. Lein

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 52 15 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien 20, , 7130 Brekstad       E-post: postmottak@fbrt.no        Brannsjef: Bernt B. Lein


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord