Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 Hjem
 GJESTEBOK
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 BEREDSKAP
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Mottatt varsel om feiing og tilsyn?
 Feiing i fritidsboliger
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 Innmelding av nytt ildsted
 Krav om adkomst ifb. feiing og tilsyn
 
 Bistand ved øvelser
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
Tilbake Utskriftsvennlig side

 
 
     MDVPA
 
Mens du venter på ambulansen på Fosen:

Sikkerhetsnettet som redder liv

 

Norsk Luftambulanses ”Mens du venter på ambulansen” redder liv. Sikkerhetsnettet vi har etablert i områder der det er langt til sykehus og der ventetiden på ambulanse kan være lang, fungerer som forutsatt, sier prosjektleder Tom Hanssen i NLA. 

 

I 2012 ble førstehjelpsgruppen  i Roan satt i beredskap og våren 2013 kom den samme beredskapen i Lysøysund på plass. I 2015 ble også mannskapene ved Stokksund stasjon ferdig utdannet og ble operative i prosjektet.
 

-          NLA  har siden 2010 hatt 150 førstehjelpere i beredskap i seks kommuner i Troms. I sommer gikk startskuddet for prosjektet i sju kommuner i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Totalt har vi hatt over 150 utrykninger og kan allerede nå slå fast at mannskapene har reddet liv. I tillegg har mange pasienter har fått god hjelp på grunn av innsatsen til førstehjelperne, sier han.

På grunn av de positive erfaringene som er høstet så langt, har Norsk Luftambulanse bestemt at det skal satses videre på ”Mens du venter på ambulansen”.

-          Vi er i gang med opplæring av mannskaper i et område i Sogn og Fjordane og Hordaland. Neste år vil vi utvide prosjektet ytterligere og målet er å ha nærmere 500 førstehjelpere i beredskap før kalenderen snus om til 2014, sier Hanssen.

 

Eget kurs

Førstehjelperne er brannmannskaper tilknyttet de lokale brannstasjonene, i noen kommuner supplert med sykepleiere. Ressursen disponeres av alarmsentralen 113 og/eller legevakten. De blir sendt ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse og lege.

- Dette bringer hjelpen nærmere befolkningen. Vi har gjennomført et eget opplæringsprogram for utvalgte medlemmer av det frivillige brannvesenet som deltar i ordningen. Disse har fått god trening, og er utstyrt med blant annet hjertestarter, oksygen og en del annet materiell.

 

Kommunene overtar

-          Det er viktig å understreke at dette er en ordning som kommer i tillegg til den allerede etablerte beredskapen. Dette er ikke helsepersonell, men førstehjelpere som kan gi livsviktig hjelp i påvente av at helseressursene skal komme fram. Det er entusiaster som står i beredskap for å hjelpe andre og for å skape trygghet i hjembygda si, sier Hanssen.

Han er ikke i tvil om at dette er en beredskap vi nå bare ser starten av.

-          Kommunene  som har vært med på ordningen i Troms planlegger nå å overta totalansvaret for dette selv. Tilbakemeldingene fra Midt-Norge er svært positive og interessen er stor nasjonalt. En bedre attest kunne vi ikke fått, sier Hanssen.

-          Men det aller viktigste er at ”Mens du venter på ambulansen” har reddet liv. Når vi i tillegg har fått gode tilbakemeldinger fra flere titalls pasienter, fra ambulansepersonell, fra leger og fra AMK-sentralene, nøler jeg ikke med å si at ”Mens du venter på ambulansen” er i ferd med å bli en suksess, slår Tom Hanssen fast.

 

 

Dette er ”Mens du venter på ambulansen”

 

·        ”Mens du venter på ambulansen” er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig syke eller skadde pasienter inntil profesjonell hjelp kommer fram. Dette er et supplement til den allerede eksisterende beredskapen i kommunene.

 

·        Norsk Luftambulanse har utdannet og utstyrt førstehjelpere i 15 kommuner i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og  Hordaland.

 

·        Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113 og sendes ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse eller helikopter.

 

·        Prosjektet skal i løpet av 2013 utvides til også å omfatte flere nye områder.

 

·        Mens du venter på ambulansen støttes av Fagforbundet.

 

 

 

 Webredaktør: Bernt B. Lein

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 52 15 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien 20, , 7130 Brekstad       E-post: postmottak@fbrt.no        Brannsjef: Bernt B. Lein


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord