Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 Hjem
 GJESTEBOK
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 BEREDSKAP
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Mottatt varsel om feiing og tilsyn?
 Feiing i fritidsboliger
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 Innmelding av nytt ildsted
 Krav om adkomst ifb. feiing og tilsyn
 
 Bistand ved øvelser
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
OPPSKYTING AV FYRVERKERI Tilbake Utskriftsvennlig side

Ved oppskyting av fyrverkeri på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal det gis melding til Politiet. Det bør også meldes inn til Fosen Brann og Redningstjeneste . Dette for å unngå unødige hendelser/utrykninger. Meldingen gis i god tid før oppskyting finner sted. Dette i henhold til lokale politivedtekter .

Melding unnlates for oppskyting i tidsrommet 31. desember klokken 18:00 til 1. januar klokken 02:00.

Det er samtidig viktig at du setter deg inn i følgende retningslinjer:

 • Fyrverkeri skal kun brukes til det formål det er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen
 • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser
 • Det er forbudt å behandle fyrverkeri på en måte som kan føre til brann
 • Avbrenning av fyrverkeri må ikke finne sted i nærheten av brannfarlige omgivelser
 • Nødvendige slokkemidler bør være tilgjengelig
 • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning
 • Fyrverkeri skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk
 • Følg generelle fyrverkeriregler hos Brannvernforeningen.
 • Sted for oppskyting skal være avklart med grunneier
 • For å unngå at publikum blir unødig skremt bør oppskytingen kunngjøres

Frist for innmelding

Søknad om oppskyting av fyrverkeri skal sendes FBRT senest en uke før fyrverkeriet skal skytes opp på følgende skjema:
Kontaktinformasjon for melding om oppskyting av fyrverkeri
 • Politi: 02800
 • FBRT : 72 51 40 00

Skriftlig tilbakemelding

Med bakgrunn i at dette er en melding og ikke en søknad, gis det ikke tilsvar fra
brann og redning på dette. Hvis FBRT har innvendinger mot oppskytingen eller det
skal gis tillatelse på spesielle vilkår, vil ansvarshavende bli kontaktet.

 

 Webredaktør: Bernt B. Lein

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 52 15 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien 20, , 7130 Brekstad       E-post: postmottak@fbrt.no        Brannsjef: Bernt B. Lein


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord