Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 Hjem
 GJESTEBOK
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 BEREDSKAP
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Mottatt varsel om feiing og tilsyn?
 Feiing i fritidsboliger
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 Innmelding av nytt ildsted
 Krav om adkomst ifb. feiing og tilsyn
 
 Bistand ved øvelser
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
BEREDSKAP Tilbake Utskriftsvennlig side

MELDING OM BRANN OG ULYKKER:  RING 110
 
FBRT har overordnet vakt som kan nås på telefon 48 00 00 23. Denne telefonen er betjent 24 timer i døgnet året rundt.
 
Vaktordningene i FBRT består av overordnet vakt og sjåførvakter i helg og høytid. Vaktturnus settes opp i starten av året og blir tilpasset ferieavvikling.
              
 
Beredskap utgjøres av omlag 80 brannmannskaper og er fordelt på følgende stasjoner:
 
Brekstad Brannstasjon:
Brekstad er hovedstasjonen for FBRT og er lokalisert i tidligere ambulansestasjonen i Fjæraveien på Brekstad. Her sitter også administrasjonen og feierene i Ørland og Bjugn har sine kontorplasser her. Stasjonen er sentralt plassertpå industriområdet til Brekstad med gode lokaler og romslig uteplass. Stasjonen blir også benyttet til kursvirksomhet for stasjonens egne mannskaper samt for spesielle kurs med eksterne instruktører og deltagere fra de øvrige stasjoner.
Administrasjon            Brannsjef, leder forebyggende, leder beredskap og branninspektør
Feier                             1 leder for feieravdelingen. 1 feier Ørland , 1 feier Åfjord, 1 feier fritidsboliger
Mannskap:                   11 brannmannskp
Bilmateriell:                1 kommandobil, 1 mannskapsbil, 1 redningsbil (garasjert ØHF)
                                      2 feierbiler
Røykdykkertjeneste: Ja
 
Storfosna Brannstasjon + depot Kråkvåg
Stasjonen ligger i et leid lokale ved tidligere Storfosna skole. I tillegg er det etablert et depot for utstyr på Kråkvåg.
Mannskap:                  4 Brannmannskap
Utstyr:                           Plassert på henger
Røykdykkertjeneste:   Nei
 
Botngård Brannstasjon
Stasjon er hovedstasjon i Bjugn og ligger i kommunalt utleiebygg på industriområdet.
Mannskap:                  13 brannmannskap
Bilmateriell:                 1 Mannskapsbil, 1 Tankbil
Røykdykkertjeneste:    Ja  
 
Lysøysund Brannstasjon
Stasjonen ligger i innkjøringen til Lysøysund og vi leier garasjeplass i et næringsbygg.
Mannskap:                 7 Brannmannskaper
Bilmateriell:                1 Mannskapsbil
Røykdykkertjeneste:  Nei
 
Årnes Brannstasjon
Stasjonen er hovedstasjon i Åfjord kommune og har følgende oppsett:
Mannskap:                 4 befal + 12 brannmannskap
Feier                            1 Feier Åfjord
Bilmateriell:                1 Mannskapsbil, 1 kommandobil, 1 feierbil
Røykdykkertjeneste: Ja
 
Stokksund Brannstasjon
Fra 1. januar 2013 etableres det ny stasjon ved Innlandet skole. Stasjonen vil dekke beredskap i området Revsnes, Innlandet, Stokksund, Stokkøya og Linesøya
Mannskap:                  7 Brannmannskap
Bilmateriell:                 1 førstinnsatsbil m/henger
Røykdykkertjeneste:   Nei
 
Roan Brannstasjon
Stasjonen er hovedstasjon i Roan kommune og er lokalisert til et anlegg ved Roan Herredshus. Stasjonen ble bygd opp i 2003.
Mannskapet har fått spesialutdanning i førstehjelp og er med i Stiftelsen Norsk Luftambulanses pilotprosjekt " Mens vi venter på ambulanse"
Mannskap:                  12 Brannmannskap
Bilmateriell:                  1 Mannskapsbil, 1 tankbil, 1 kommandobil
Røykdykkertjeneste:    Ja
 
Bessaker Brannstasjon
Stasjonen er nedlagt i 2014. Beredskap dekkes fra Osen Brannstasjon. (InnTrøndelag Brannvesen IKS)
 
Samarbeidspartner:
Ørland hovedflystasjon ; Brann, Plass og Redning
FBRT fortsetter det gode samarbeidet med ØHF som Ørland Brannvesen har hatt i mange år. Forsvaret har meget gode ressurser både mht mannskap og materiell og er en viktig samarbeidspartner for oss. Ved oppdrag i Ørland og Bjugn rykker det også ut enheter fra ØHF som overordnet vakt samkjører med FBRT's ressurser. Et vellykket samarbeid siden 1990 om samordnet bruk av redningsbil fortsetter også i årene som kommer. Våre mannskaper har tilgang til brannøvingsfeltet for røykdykking- og varme øvelser.
 

 

 Webredaktør: Bernt B. Lein

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 52 15 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien 20, , 7130 Brekstad       E-post: postmottak@fbrt.no        Brannsjef: Bernt B. Lein


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord