Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 Hjem
 GJESTEBOK
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 BEREDSKAP
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Mottatt varsel om feiing og tilsyn?
 Feiing i fritidsboliger
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 Innmelding av nytt ildsted
 Krav om adkomst ifb. feiing og tilsyn
 
 Bistand ved øvelser
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
HANDEL OG OPPBEVARING AV FYRVERKERI Tilbake Utskriftsvennlig side

Orientering vedrørende søknad om handel med pyroteknisk vare.

Fosen Brann og Redningstjeneste (FBRT) ønsker med dette å informere om at fristen for å søke

om handel og oppbevaring av fyrverkeri klasse II og III er 1. mai. Søknaden gjelder for salg i

perioden 27. -31. desember 2016 og oppbevaring for perioden 1. desember 2016 til 31. januar

2017.
 

FBRT minner om at det er brannvesenet som gir tillatelse til lagring av pyroteknisk vare opptil

500 kg netto eksplosivinnhold og at det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som

gir tillatelser til mengder over dette.
 

Søknaden skal sendes FBRT elektronisk og følgende skal vedlegges søknaden:

· Skisse over salgssted med kritiske avstander til andre innretninger/bygg

· Firmaattest

· Sertifikat fra Norsk brannvernforening

· Risikovurdering av lagring og salg

Søknader skal sendes inn elektronisk:


Behandlingstiden for innsendte søknader er 2 måneder, tiden løper fra den dato all relevant informasjon er mottatt og tidligst fra fristens utløp.

 
Spørsmål rettes til:

Malene Stræte

Leder forebyggende FBRT

Tlf . 72 51 40 47

e-mail: malene.strete@fbrt.no

 

 
 
Aktuelle lenker til bruk i forbindelse med fyrverkeri:
 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff:
 

Endringene til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, omhandler bl.a. krav til risikovurdering og krav til innbruddsalarm:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20100104-0005.html

 

Veiledning til godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri:

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Tidligere/Veiledning/oppbevaring_fyrverkeri.pdf

 

 

 Webredaktør: Bernt B. Lein

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 52 15 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien 20, , 7130 Brekstad       E-post: postmottak@fbrt.no        Brannsjef: Bernt B. Lein


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord