Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 Beredskap
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 
 Bistand ved øvelser
 Kurs vi tilbyr
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Interne kurs
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMASJON OM FEIETJENESTEN Tilbake Utskriftsvennlig side

 

      Ved pipebrann: Steng trekken - ring 110.      

Feiing og tilsyn.

1 juli 1998 trådte ”Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg” i kraft.

Feiing av skorstein skal utføres med en hyppighet på minimum hvert 2.år.

Tilsyn av fyringsanlegget skal gjennomføres hvert 4.år.

Avdelingen kartlegger hvor ofte feiing av skorstein skal gjennomføres, såkalt behovsprøvd feiing.

 

Melding om feiing.

Når melding om feiing kommer, er det svært viktig at stiger er lagt fram.
 

Sikringstiltak.

Kravet i dag er at takstige skal være festet i bærende konstruksjon. Hvor dette kan være vanskelig å få til, ta kontakt med feiervesenet.

Det skal være adkomst til de skorsteinene som skal feies, da med fast montert takstige eller gangbro.

Reises rotstigen er det krav om at den ikke skal ha mulighet til i gli til siden, sikring er å feste den i toppen med tau/kjetting ev med sklisikringskroker, ev må den også festes i nerkant slik at den ikke glir bakover.

Der skorsteinen er over 1,20 m, skal det være montert feieplattform. Sikkerhet er viktig

Vi må sette krav til huseier med hensyn til sikkerhet, slik at feieren har en sikker adkomst til pipen, og kan ferdes trygt på taket når han feier.

 

Dersom noen av sikringstiltakene mangler,  så regnes skorsteinen som feid.

Når mangler er utbedret, kan feieren kontaktes, og ny avtale om feiing avtales.

Før feiing kan utføres, er det viktig at huseier påser at alle åpninger på ildsted, samt sotluke er lukket.

Dette for å hindre sotskade inne i huset.

 
          

Informasjon og tilsynsarbeid.

Dette for å se til at fyringsanlegget ikke har feil og mangler som kan føre til brann når anlegget brukes.

 

Egen sikkerhet.

Det er viktig å sørge for sikkerheten til egne ansatte. Vurdert opp mot personlig sikkerhet, er arbeidsforholdene til feieren i sitt daglige virke, utsatt for en svært høy risiko for liv og helse.

Vi ønsker å gi kundene våre en god feie- og tilsynstjeneste.

God kvalitet på våre tjenester er viktig.

Vi har fagutdannet personell som utfører disse oppgavene

FINANSIERING AV FEIETJENESTEN. 
Iht gjeldende lov og regelverk kan kommunene gjøre feietjenesten obligatorisk for alle huseiere. I praksis er dette innført for alle som har sine bygninger registrert enten som bolig eller næringseiendom. Ingen av de 4 eierkommunene har innlemmet fritidsboliger i obligatorisk feietjeneste pr dd.  Det offentlige tjenesteapparatet skal gjennomføre feietjeneste i de eiendommene som er definert og etter en forutbestemt plan.
Huseier skal betale kostnadene for å få utført denne tjenesten og beregningen (avgiftsgrunnlaget) skal dokumenteres. Det er ikke anledning til å bruke inntekt fra denne avgiften for å finansiere andre tjenester enn feiing. I vårt tilfelle er kostnadene beregnet for en 4-års periode og blir da fordelt med en årlig avgift, Denne dekker foruten feiing også tilsyn i bolig og  informasjonstjeneste om brannforebyggende tiltak i boliger. Avgiften blir pr dd faststatt av kommunestyrene og krevd inn av kommunene som deretter betaler inn en andel til FBRT som skal dekke våre kostnader.
Pris for tjenesten finnes på de respektive kommuners hjemmeside og er en del av avgiftsregulativet.

 
FEIING AV FRITIDSBOLIGER
Endret bruk av hytter og fritidsboliger gjør at vi har et større fokus på denne type bygninger enn for få år siden. Både standard og bruk nærmer seg bolig og i mange tilfeller blir det brukt mere vedfyring på hytta gjennom året enn i den faste boligen. Enn så lenge er det ikke innført obligatorisk feiing og det er derfor hytteeiers ansvar å rengjøre ildstedet og pipe for sot og også passe på at forskriftskravene blir fulgt f.eks ved montering av ildsted og avstand til brennbare materialer etc.
FBRT låner ut utstyr slik at huseier selv kan feie pipa kostnadsfritt . Utstyret er tilgjengelig på brannstasjonene og lånes ut ved henvendelse enten til FBRT eller til servicetorget i hjemkommunen.
Pris for tjenesten finnes på kommunenes hjemmesider.
 
 
VIDEOINSPEKSJON AV ILDSTED OG PIPER
For å oppdage innvendige skader på ildsted og piper har vi gått til innkjøp av videoutstyr. Med dette er vi istand til å inspisere anlegget fra innsiden uten å gjøre inngrep. Huseier kan bli pålagt å dokumentere tilstanden i fyringsanlegget hvis det oppdages mistenkelige forhold ved normal feiing eller tilsyn. Tjenesten er også anvendelig når boliger skifter eier eller at huseier forøvrig ønsker en dokumentasjon.  
Kontrollen bestilles hos oss og utføres etter nærmere avtale.
 
MONTERING AV ILDSTED
Mer enn noen gang er det viktig at montering av ovn og ildsted skjer forskriftsmessig. Temperaturene i ildstedet er høyere enn før og for å få optimal virkning må monteringsanvisninger følges.
Ildsteder i nye boliger eller hvis det ikke har vært ildsted tidligere skal byggeanmeldes på fastlagte skjema og saksgangen følger de rutiner som er bestemt i kommunen.
Rehabilitering eller utskifting av utstyr (ovn) og piper skal utføres av sakkyndig personell og er ikke søknadspliktig. Huseier er selv ansvarlig for monteringen og skal oppbevare dokumentasjon på at dette er utført forskriftsmessig. Dokumentasjonen skal forevises på forlangende av feier og den skal være underskrevet av utførende og huseier.  
FEIEFORSKRIFT

Kommunestyrene har vedtatt lokal forskrift som regulerer feiettjenesten. Denne inneholder beskrivelser av utføringen av tjenesten samt hvilke krav og forpliktelser som påhviler den enkelte huseier.
 

Bestemmelser om bruk av takstige:
(kommer)
 
 

 

 Webredaktør: Johan Uthus

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 51 40 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien, , 7129 Brekstad       E-post: postmottak@orland.kommune.no        Brannsjef: Johan Uthus


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord