FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE
 
BRANNORDNING VEDTATT AV ØRLAND, BJUGN, ÅFJORD OG ROAN KOMMUNER
Av Johan Uthus  
01.07.2015
 
Tidligere ordninger for beredskap mot brann og ulykker blir nå erstattet av en felles Brannordning som tar hensyn til samarbeidet i kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. De gamle ordningene har vært gjeldene i snart 20 år og det er nå tatt hensyn til ny infrastruktur og nye utfordringer som har kommet til siden årtusenskiftet. Ørland kommunestyret har som den første av kommunene vedtatt ordningen i desembermøtet. Bjugn gjorde sitt vedtak i februar 2016 og Åfjord gjorde sitt vedtak i mars 2016. Roan vedtok brannordningen i juni 2016 og dokumentet er nå oversendt DSB
-
 
 
Brannordningen er:
 
 " En beskrivelse av de ordninger som skal gjelde for å ivareta beredskap mot brann, ulykker og forurensning til beste for kommunenes innbyggere og iht krav i lov og forskrifter."
 
Høsten 2017 ble ROS for FBRT revidert og som en følge av dette samt at avvik som fremkom i Brannordningen i 2015 er lukket er også Brannordningen revidert . Siste utgave kan du lese her:  
 
Brannordning FBRT pr 2017
 
 
Vedlegg til Brannordningen: