FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE
 
ROS ANALYSE FOR FBRT
 
ROS analysen for FBRT ble ferdigstillet i 2014 og vedtatt av både styret og representantskapet.
Det er foretatt en revisjon i analysen i 2017 som ivaretar endrede forutsetninger i samfunnet. Gjeldene ROS for FBRT er datert oktober 2017.
Den får du opp ved å klikke her: ROS ANALYSE FOR FBRT