FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE
 
 
Post sendes til :                                 FBRT, Postboks 401, 7129 Brekstad
 
Besøk oss her/vareadresse:      Gamle fjæravei 25 , 7130 Brekstad
 
Mailadresse:                           postmottak@fbrt.no  
          
Kontortelefon:                                    +47 72 52 15 00
 
 
Her kan du nå oss direkte:
 

Funksjon  Navn  Mobil   Epost
 Brannsjef  Johan Uthus  911 03 189  johan.uthus@fbrt.no 
 Leder forebyggende  Malene Stræte  970 98 406  malene.strete@fbrt.no
 Inspektør forebyggende  Bjørn S Vik  416 27 577
 Leder beredskap  Bernt B. Lein  918 42 546  bernt.lein@fbrt.no
 Feier Ørland  Geir Atle Aune  901 22 870  geir.atle.aune@fbrt.no
 Feier Bjugn  Roy Hovde  915 50 783  roy.hovde@fbrt.no
 Feier Åfjord og Roan   
 
Ståle Risvik  4040 6128
 
 Feier Fritidsboliger                       Geir Arne Asklund      4040 4454       geir.arne.asklund@fbrt.no