FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE
 
 
Post sendes til :                                 FBRT, Postboks 43, 7159 Bjugn
 
Besøk oss her/vareadresse:      Fjæraveien 20 , 7130 Brekstad
 
Mailadresse:                           postmottak@fbrt.no  
          
Kontortelefon:                                    +47 72 52 15 00
 
 
Her kan du nå oss direkte:
 

Funksjon  Navn  Mobil   Epost
 Brannsjef  Bernt B. Lein  918 42 546  bernt.lein@fbrt.no
 Leder forebyggende  Malene Stræte  970 98 406  malene.strete@fbrt.no
 Leder beredskap  Bjørn S Vik  416 27 577
 Branninspektør  Per Ove Johansen  481 74 627  per.ove.johansen@fbrt.no 
 Leder feiertjenesten  Geir Atle Aune  901 22 870  geir.atle.aune@fbrt.no
 Feier Ørland  Roy Hovde  915 50 783  roy.hovde@fbrt.no
 Feier Åfjord    
 
 Ståle Risvik  4040 6128
 
 Feier Fritidsboliger                  Geir Arne Asklund      4040 4454       geir.arne.asklund@fbrt.no