FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE
 
FOREBYGGENDE AVDELING
 
 
 
Forebyggende avdelings hovedoppgave er å utføre brannforebyggende tilsyn i objekter registrert etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 og etter lokal forskrift.
 
I tillegg er brannvesenet blitt overført oppgaven å føre tilsyn med anlegg som oppbevarer farlig vare, her utføres det tilsyn etter en risikobasert tilnærming som baserer seg på innregistreringer gjort til DSB via altinn.no. Dette betyr at de gamle tillatelsene gitt fra DSB/DBE og kommunen utgår, for å se om du eller dere oppbevarer farlig stoff som faller inn under de meldepliktige grensene se veiledninger gitt at DSB på www.dsb.no.