FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE
 
INFORMASJON OM FEIETJENESTEN
 
 

Behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Det er kommunens oppgave å sørge for at det blir utført feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming, les mer i forskrift om brannforebygging her.

 

Det ble fra nyttår 2018 gjort gjeldende ny lokal forskrift som regulerer feiing og tilsyn med fyringsanlegg, denne kan leses her(ikke tilgjengelig enda).

 

VARSEL

Både tilsyn og feiing skal varsles på forhånd, dette skjer i dag med hjelp av lapp som legges i postkassen noen dager i forveien. Det er viktig at huseier gjør de forberedelser som er beskrevet i varselet. Dersom tidspunktet ikke passer, gi beskjed til din lokale feier snarest. Den gamle ordningen med varsling med lapp i postkassa vil i løpet av vinteren bli erstattet av SMS-varsel.

 

MELDING OM NYTT ILDSTED

Ved installasjon av nytt ildsted er det meldepliktig, dette meldes din feier på skjema som fulgte med ildstedet.

 

UTTAK AV SOT

Det er feierens oppgave å fjerne sot etter utført feiing, dersom huseier ikke er tilstede for å sikre adkomst til sotluke forutsettes det at huseier fjerner dette selv. 

 

GEBYR

Ved spørsmål om gebyr knyttet til tjenesten rettes disse til kommunen der fyringsanlegget befinner seg.