FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE
 
FEIING I FRITIDSBOLIGER
 
I gjennom snitt brenner det 1- 2 fritidsboliger pr dag i Norge og brannårsaken er alt for ofte dårlige ildsted eller feil bruk av dette. Det er innført obligatorisk feiing og tilsyn med alle ildsteder og med virkning fra 1. januar 2018 gjelder dette også i kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. I teksten under finner du svar på noen spørsmål du kanskje har i forbindelse med ordningen
-
Til eiere av fritidseiendommer

Viser til  tidligere  informasjon om innføring av feiing og tilsyn av fritidsboliger. Kommunene og derigjennom brannvesen/feiervesen er gjennom endring av nasjonal forskrift, blitt pålagt å gjennomføre feiing og tilsyn i fritidsboliger, på lik linje med boliger. Forskriften slår fast at dette er en tjeneste som skal leveres til selvkost, og betales av den enkelte eier, ref Forskrift om brannforebygging  på www.lovdata.no.  Det positive vil være at etter at feieren har vært på besøk, vil din hytte får økt brannsikkerhet og eier og gjester vil få et tryggere opphold. Feieren vil kontrollere skorsteinen og ildstedet, samt gi gode råd om røykvarsler, slokkeutstyr, rømningsveier og bruk av gass.

For fritidsboliger gjennomføres feiing og tilsyn samtidig, eier eller representant for eier må derfor være tilstede når feieren kommer. Dersom du eier en fritidsbolig vil du motta en SMS når besøket nærmer seg, feieren trenger en bekreftelse på at du kan møte opp på oppsatt tid. Det er viktig for oss at hytteeierne bekrefter avtale for å unngå unødige bomturer.

For å spare tid ved selve besøket og for å forberede feieren ber vi om at man fyller ut et skjema vedr. opplysninger om fyringsanlegget. Skjemaet får du tilgang til her og kan fylles ut selv om du ikke har mottatt SMS med varsel om besøk.

Her finner du mer informasjon om hva som må være klart til feieren kommer.

Her finner du mer informasjon om fyringsanlegg(skorstein og ildsted).

Her finner du mer informasjon om brannsikkerhet på hytta.

 

Dersom du har spørsmål til feieren ber vi om at du sender en epost til postmottak@fbrt.no , merk henvendelse mer gårds- og bruksnummer, hvilken kommune hytten ligger I.

 

Nedenfor finner du en liste over ofte stillte spørsmål:   

  • Jeg ønsker å betale etter at feieren har vært her

Svar: Kommunestyrene i våre  eierkommuner har vedtatt gebyrregulativet.  Selvkostprinsippet betyr at gebyrene fra innbyggerne skal dekke kostnadene ved å levere tjenesten. Det ble valgt å fordele denne kostnaden over flere år, dette for å unngå en høy faktura ett enkelt år etter et besøk

  • Er det riktig at  alle skal betale likt uansett beliggenhet?

Svar: Kommunestyrene har vedtatt regulativet. Og i det gjeldende regulativet, er det lik pris for fritidsboliger

  • Mottatt faktura gjelder en hytte som jeg ikke eier eller er fester av.

Svar: Hvis hytten ikke er tinglyst eller har riktig eier registrert i Norske eiendommer, har man utfordringer med å finne riktig fakturamottaker. Vennligst ta kontakt med oss

  • Hytta har ikke bilvei helt fram, vil det bli foretatt feiing da ?

Svar: Alle ildsteder skal feiies uansett om det er bilvei fram. Nærmere orientering om dette og avtale blir gjort med den enkelte hytteeier.

  • Når kommer feieren ?

Svar: FBRT iverksetter feiing i utvalgte hytter i 2018 og de øvrige blir feid etter hvert. Alle vil få ett eller flere  besøk i løpet av 4 år.

  • Jeg feier skorsteinen min selv, og trenger ikke å ha besøk av feieren.
 Vi setter pris på at du tar ansvar selv, men lovverket krever at feieren skal være fysisk tilstede på hytta, så informasjon om utførelse av egen feiing, kan ikke erstatte besøket.
  •  Må jeg som hytteeier være tilstede når feieren kommer?
Svar: I tillegg til feiing vil det bli foretatt en kontroll (tilsyn) på ildstedet. Her vil feieren vurdere tilstanden utifra krav i regelverket og ha en dialog med eier om evnt utbedringer for å hindre brann.
  • Hva skjer hvis ildstedet /pipa ikke tilfredsstiller forskriftskravene?

Alle forhold vil bli tatt opp med eier på stedet. Hvis det skulle vise seg å være nødvendig med utbedringer vil det komme en rapport som angir hva som er avvik og hvilket tiltak som må gjøres. Eier skal da gi en tilbakemelding på når dette kan bli utført og forholdet vil bli sjekket opp ved neste besøk. Ved tilfeller der det er reell brannfare vil det bli gitt umiddelbart fyringsforbud.

Vi følger det nasjonale lovverket med å innføre feiing og tilsyn i fritidsboliger. Fosen Brann og Redningstjeneste IKS  ønsker å   bistå de som eventuelt har fått feil i sin faktura og andre praktiske forhold som det må ryddes opp i, slik at tjenesten kan utføres på en riktig og effektiv måte.