Fosen brann- og redningstjeneste IKS, toppbilde
 
 
 Hjem
 GJESTEBOK
 STARTSIDEN
 Aktuelt
 Kontakt oss
 Lenker
 
 BEREDSKAP
 Forebyggende
 Feietjenesten
 
 Mottatt varsel om feiing og tilsyn?
 Feiing i fritidsboliger
 Brannvern i bolig og fritidsbolig
 Innmelding av nytt ildsted
 Krav om adkomst ifb. feiing og tilsyn
 
 Bistand ved øvelser
 
 Lokale forskrifter
 
 Fyrverkeri - handel
 Fyrverkeri - oppskyting
 Tilrettelegging for redningsmannskaper
 Brannsikkerhet ved store arrangement
 Melding om overnatting
 
 Særskilt brannobjekt
 Kartlegging av forsamlingshus
 
 Mens du venter på ambulansen
 Nyhetsarkivet
 Årsmelding
 ROS ANALYSE
 Ledige stillinger
 Om oss
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMASJON OM OSS
Firmanavn: FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
 
1. mars 2011 var alle politiske vedtak gjort og etablering av FBRT var formelt iorden. Da startet også omstillingsåret og forberedelser for å stå på egne bein. Ingen av våre innbyggere har merket nevneverdig endringen og prosessene for overføring av omlag 80 ansatte fra kommunal arbeidsgiver til å bli arbeidstakere i et interkommunalt selskap har gått bra. Vi lyktes med å holde trykket oppe mtp å leve opp til målsettingen som var at beredskapen skulle bli enda bedre enn før etableringen av selskapet.
 

Pr 1. mai 2012 har så godt som alle ansatte blitt med over til FBRT. De som valgte å slutte i løpet av vinteren hadde andre grunner til det enn at brannvesenet nå er et interkommunalt samarbeid. 

FBRT har ialt 7 stasjoner som det knyttet beredskapsutstyr og mannskap til foruten flere utstyrsdepot ute i bygdene. Vi har beholdt stasjonsstrukturen og det ligger stasjoner på tettstedene Brekstad, Botngård, Årnset og Roan. Foruten disse er det stasjoner på Storfosna, Lysøysund og Stokksund. Ialt er det knyttet ca 80 brannkonstabler til stasjonene. 

Organisasjonsnr: 997 104 552
 
Postadresse: FBRT
                   Ørland kommune
                   Postboks 43
                   7159 Bjugn
 
E-post:        postmottak@fbrt.no
 
Leveringsadresse/Kontoradresse:
                    FBRT
                    Fjæraveien 20
                    7130 Brekstad
 
Telefon +47 72 52 15 00
 
Styreleder : Morten Rosenlund  mob tlf 926 38 935
Brannsjef:   Bernt B. Lein         mob tlf 918 42 546
 
 
Samarbeid om brann-, redning- og feiertjeneste har vært tema i mange år på Fosen . Allerede i 1999 ble dette utredet første gang og konklusjonen var at dette var en fremtidig ordning som kommunene burde satse på. Dette medførte at vi fra 2004 har hatt et samarbeid basert på vertskommunemodellen, som har ivaretatt forebyggende brannvern og feiing.

Kommunene ønsket å videreutvikle dette, noe som har medført at kommunene Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland nå har etablert et interkommunalt selskap som skal ivareta disse tjenestene. Selskapet ble formelt stiftet på representantskapsmøte den 21. mars 2011. Det nye selskapets navn er Fosen Brann og Redningstjeneste IKS, forkortet til FBRT.

Kommunene har med dette også overført all myndighet gitt i Brannvernloven til FBRT og ledelse av de tidligere kommunale brannvesenet er nå formelt overtatt av Brannsjefen i Fosen Brann og Redningstjeneste.

Representantskapet består av ordførerne i kommunene og disse har valgt følgende personer til styret:
 
Styreleder:         Morten Rosenlund   
Nestleder:           Anne Rødsjø
Styremedlem:     Unni Wiik
Styremedlem:     Jon Husdal
 
Varamedlem:      Gerd Hegvik  
Varamedlem:      Lars Helge Kolmannskog
Varamedlem:      Rita Sundet

Ansatte representant: Geir Aune
Ansatte representant: Pål Johan Larsen

Vara: Malene Stræte
Vara: Marius Normann


 
 
 

 Webredaktør: Bernt B. Lein

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kommandobil for overordnet vakt. Nissan Pathfinder 2012 Oljebrann
Lang kø ! Ny bil til Brekstad
Redningsbil i Roan
   Tlf: 72 52 15 00      Adr: Besøksadresse: Fjæraveien 20, , 7130 Brekstad       E-post: postmottak@fbrt.no        Brannsjef: Bernt B. Lein


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord